Masterclass 14 ‘De vraag van 9 miljard’

Helemaal akkoordAkkoordNoch akkoord, noch niet akkoordNiet akkoordHelemaal niet akkoordGeen mening
Ik weet wat de duurzame ontwikkelingsdoelen (DOD's, Engels: SDGs) inhouden.
Ik weet hoe de duurzame ontwikkelingsdoelen tot stand zijn gekomen
De duurzame ontwikkelingsdoelen zullen invloed hebben op mijn persoonlijk leven
WaarNiet waar
Duurzame consumptie en productie
Bescherming van inheemse culturen
Klimaatverandering tegengaan
Uitroeien van armoede
Technologietransfers bevorderen
In een open space kunnen alle deelnemers kennis en ideeën delen. Je krijgt 15 à 20 min om een presentatie te geven, een brainstorm te doen om input te verzamelen voor je eigen project of enig andere activiteit te doen samen met andere deelnemers. Geef hier een korte omschrijving van wat je graag zou willen doen.