Veelgestelde vragen

 

 1. Hoe en wanneer is Act4Change ontstaan?
 2.  Wat is de algemene doelstelling van Act4Change?
 3. Hoe tracht Act4Change haar doelpubliek te bereiken?
 4. Welke partnerorganisaties heeft Act4Change?
 5. Welke concrete activiteiten organiseert Act4Change
 6. Hoeveel leden heeft Act4Change?
 7. Wie is wie?
 8. Hoe vaak komen de (bestuurs)leden van Act4Change samen?
 9. Wat zijn de verschillende taken die een vrijwilliger kan vervullen?
 10. Welke voorkennis is er vereist voor een vrijwilligersfunctie?
 11. Waar wordt er samengekomen?
 12. Heeft Act4Change vergaderzalen?

 

1. Hoe en wanneer is Act4Change ontstaan?

Act4Change werd opgericht door een tiental jongeren die van verschillende achtergronden. De organisatie denkt dat er nood is in het Vlaamse landschap aan een initiatief gericht op jongeren dat meer diepgaande inhoudelijke vorming en netwerkmogelijkheden kan bieden over de verschillende organisaties heen die actief zijn rond het thema duurzaamheid. Dit idee ontstond ergens in april 2011. Vrij snel organiseerden we een eerste masterclass, hetgeen een succesvolle formule bleek. De formele oprichting de onafhankelijke vzw Act4Change vond plaats in augustus 2011.

2. Wat is de algemene doelstelling van Act4Change?

Act4Change vzw werd opgericht vanuit de vaststelling dat heel veel jongeren zich rond duurzame ontwikkeling engageren, maar deze initiatieven elkaar vaak niet kennen en los van elkaar het warm water opnieuw uitvinden. We stellen eveneens vast dat er weinig initiatieven zijn die deze jonge voortrekkers voor duurzame ontwikkeling samenbrengen en hen ondersteunen in de ontwikkeling van hun leiderschap. Act4Change wil jongeren die de wil hebben om een actor voor verandering te zijn, hierin stimuleren en een kader bieden voor initiatieven die hiertoe bijdragen.

Deze ambities hebben we samengevat in de missie van de vzw:

“Act4Change is een jongerenorganisatie die werkt aan een duurzame samenleving door jonge voortrekkers voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen in hun engagement. We doen dit onder meer door netwerk-, leer- en groeikansen te bieden aan jongeren, innovatieve initiatieven van jongeren te ondersteunen en samenwerking tussen organisaties te stimuleren.”

3. Hoe tracht Act4Change zijn doelpubliek te bereiken?

Initieel richtten we een mailinglijst, Facebookpagina en een Twitteraccount op als start van onze communicatiestrategie. Ondertussen heeft Act4change ook een website ontwikkeld waar alle informatie netjes gebundeld kan worden. Concrete aankondigingen bv. voor de Masterclass worden onder andere verspreid via de communicatiekanalen van de organisaties waar we mee samenwerken. We merken ook heel sterk dat mondaanmondreclame zijn werk doet.

4. Heeft Act4Change partnerorganisaties. Indien ja, welke?

Act4Change hecht veel belang aan samenwerking met andere organisaties. Door samenwerking kunnen we beroep doen op expertise van anderen, hun netwerken gebruiken om onze activiteiten bekend te maken en hun betrokkenheid bij onze werking verhogen. We gaan dan ook constant op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden. Zo hebben we al samengewerkt met Noord-Zuidstudenten Gent (bijna al onze activiteiten), VUB-studentenwerking Oxfam-Wereldwinkels (Masterclass 2), UCOS (Masterclass 2), Informateurs (Masterclass 2), CATAPA (Masterclass 2), Vredeseilanden (structurele samenwerking), Jongerenvertegenwoordiger Klimaat van de Vlaamse Jeugdraad (Brusselse Coffees with the Future), de Nederlandse Stichting Young&Fair (Masterclass 3), USOS (Masterclass 3), UGent 10:10 (Gentse activiteiten), Noord-Zuidstudenten Antwerpen (Masterclass 3) en Oxfam-Wereldwinkels (Masterclass 3).

5.Welke concrete activiteiten organiseert Act4Change?

Masterclass

De Masterclass is een ontmoetingsmoment voor jongeren die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. De Masterclass is een kans om bij te leren van elkaar en van een aantal experts en is een broeinest van nieuwe ideeën.

Concreet bieden we naast een gemeenschappelijk programma, vier inhoudelijke trajecten waaruit de deelnemers kunnen kiezen. Deze inhoudelijk trajecten bestaan uit drie diepgravende sessies (van ongeveer twee uur) tijdens het weekend..

Coffee with the Future

Coffee with the Future is ons concept voor inspirerende en interactieve salongesprekken waar een kleine groep enthousiaste jongeren in gesprek gaan met een expert in een bepaald domein van duurzaamheid. Ook met het concept “Coffee with the Future” gaan we verder op de structuur van een uitgenodigde expert, een kleine groep deelnemers en een hoge mate van interactiviteit. Anders dan een Masterclass-sessie vindt een Coffee with the Future doorgaans tijdens een weekavond plaats. Onder andere Tobias Leenaert (EVA), Tomas Wyns (Centre for Clean Air Policy Europe) en Connie Hedegaard (EU Commissaris voor Klimaatverandering), Jan Aertsen (expert ontwikkelingssamenwerking Vredeseilanden) en Remy Merckx (onderhandelaar in de Rio+20 conferentie), Jean-Pascal Van Ypersele (klimaatprofessor en ondervoorzitter van het IPCC) en Olivier Deschutter (Speciaal VN Rapporteur voor het Recht op Voedsel) schoven al aan onze discussietafel bij.

Internationale werking

Eind 2011 werd Act4Change lid van de Europese koepel Youth for Exchange and Understanding (YEU). Via YEU zijn we partner geworden in drie Europese projecten rond duurzaamheid, Green Leaders, Green Economy en C.H.A.N.G.E. Het Green leaders project wil een groep jongeren opleiden om hun (jeugd)vereniging meer duurzaam te maken. Het seminarie over Green Economy in Slovenië wil dieper ingaan op wat het concept groene economie nu juist betekent en hoe jongeren daarin een rol kunnen spelen. C.H.A.N.G.E. is een training van 10 dagen in Spanje om jongeren te ondersteunen om maatschappelijke verandering te realiseren.

We hebben ook een emaillijst waarop we geregeld oproepen verspreiden voor deelnemers aan internationale seminaries en uitwisseling. Tot slot zijn we sinds kort erkend als zendorganisatie voor het Europese vrijwilligersprogramma EVS.

Projectwerk

Geregeld worden projecten opgezet met andere organisaties, die een minder structurele ambitie hebben dan de masterclass, CWTF en Internationale werking. Tegenwoordig zetten we mee onze schouders onder o.a. de volgende projecten: De vraag van 9 miljard, Knooppunt toekomstige generatie, Future Food Academy en Duurzame jonge 100.

6. Hoeveel leden heeft Act4Change?

Act4change telt een 25-tal vrijwillige medewerkers. Afhankelijk van welke projecten lopen, worden vrijwilligers aangetrokken die voor een bepaalde periode tijd en zin hebben om mee te werken en bij te leren van/aan dit project. Na afloop van het initiatief kunnen de wegen weer uiteen lopen of kunnen gemotiveerde vrijwilligers doorgroeien in een nieuwe functie. In de loop van het bestaan van Act4Change hebben zo’n 30-tal vrijwilligers actief meegewerkt aan de verwezenlijking van onze verschillende projecten.

Uit hoeveel leden bestaat het bestuur van Act4Change?

Op dit moment wordt de raad van bestuur gevormd door Mathieu, Dries, Emilie, Josefine, Pieter-Jan, Ann, Sofie, Marian, Karolien, Sara, Jonathan, Vincent en Wijnand (13 leden).

7. Wie is wie?

De taakverdeling binnen de raad van bestuur is organisch gegroeid. Ze ligt daarom niet vast voor de eeuwigheid, maar evolueert mee met de domeinen waar bepaalde personen interesse voor vertonen of zich op willen toeleggen. Jaarlijks op de Algemene vergadering, waar alle actieve vrijwilligers en personen met een sterke interesse voor Act4Change op uitgenodigd worden, worden de functies herdeeld. Op dit moment zijn de fucnties binnen de Raad van bestuur als volgt verdeeld:

Voorzitter: Mathieu
Ondervoorzitter: Vincent
Penningmeester: Ann
Secretaris: Ann
Fundraising: Pieter-Jan
Communicatie: Emilie samen met werkgroep
Externe relaties: Jonathan
Vrijwilligersbeleid: Marian en Sofie
Internationaal beleid: werkgroep

Er zijn andere vrijwilligers die hun schouders onder Masterclass en de CWTF zetten. Alles inclusief werken gemiddeld zo’n 10 à 12 vrijwilligers gedurende enkele maanden mee aan de organisatie van een masterclass. De organisatie voor CWTF wordt momenteel door 2 personen georganiseerd.

8. Hoe vaak komen de (bestuurs)leden van Act4Change samen?

De raad van bestuur komt minstens 10 keer per jaar samen, waarvan ongeveer 8 of 9 avondvergaderingen en 1 of 2 volledige dagen, gespreid over het jaar. In de projectgebonden werkgroepen wordt minstens 1 keer per maand samengekomen tijdens de duur van het project, maar de frequentie kan hoger liggen in de aanloop naar een activiteit zoals de Masterclass, waar de zes voorafgaande weken gewoonlijk iets intensiever zijn.

9. Wat zijn de verschillende taken die een vrijwilliger kan vervullen?

Vrijwilligers kunnen hun schouders zetten onder een specifieke activiteit (bijv. de Masterclass), ofwel door een specifiek deeltje op te nemen (bijv. een traject) of een deel van de gehele activiteit. Verder zijn er vrijwilligers die een specifiek deel van de gehele organisatorische werking op zich nemen (bijv. vrijwilligersbeleid, financiën, etc.)

10. Welke voorkennis is er vereist voor een vrijwilligersfunctie?

Tenzij bij zeer specifieke rollen en taken zoals het ontwikkelen van de website, is er geen voorkennis vereist om vrijwilliger te zijn bij Act4Change. Iedereen met een gezonde interesse voor duurzame ontwikkeling in de brede zin van het woord, een gedrevenheid om bij te leren, en met de tijd en motivatie om op regelmatige basis enkele uren vrij te maken voor dit engagement, is welkom als vrijwilliger.

11. Waar wordt er samengekomen?

Omdat onze vrijwilligers van over heel Vlaanderen en Brussel afkomstig zijn, proberen we steeds een zo centraal mogelijke locatie te zoeken waar iedereen vlot kan geraken met het openbaar vervoer. Afhankelijk van de geografische verspreiding van de ploeg die samenkomt, kan dit in Brussel, Gent, Leuven of Antwerpen zijn, steeds op een locatie vlakbij openbaar vervoersverbindingen. De onkosten gemaakt op het openbaar vervoer worden vergoed.

12. Heeft Act4Change kantoorruimten of vergaderzalen ter beschikking?

Act4Change heeft zelf geen kantoorruimten of vergaderzalen ter beschikking. Als erkende Brusselse organisatie kunnen we ook op verschillende plaatsen goedkoop vergaderzalen huren (bv. De Pianofabriek in Sint Gillis, bij Brussel-Zuid).