Masterclass 12

Masterclass 23-25 oktober

1. Biobased Economy

De 'biobased economy' is een alternatief voor de 'fossil based economy'. Onze huidige economie draait vooral op fossiele grondstoffen, niet alleen wat betreft brandstoffen maar ook wat betreft grondstoffen voor tal van materialen en producten zoals o.a. plastics, kunststoffen, chemicaliën, medicijnen, isolatie- en verpakkingsmaterialen. De biobased economy daarentegen draait vooral op biomassa, nagroeibare grondstoffen dus. Dit heeft een aantal voordelen, zo wordt o.m. de koolstofkringloop gesloten, kunnen we hernieuwbare grondstoffen lokaal telen, wordt vervuilende winning van fossiele grondstoffen vermeden en kan afval makkelijk(er) afgebroken of verwerkt worden. De gekende biobrandstoffen of biologisch afbreekbare zakjes zijn maar enkele zandkorrels in de woestijn van mogelijkheden. In dit traject gaan we het dan ook vooral hebben over de biobased materialen en de talrijke toepassingen. Je krijgt zicht op verschillende productieprocessen, impact op het milieu, de huidige markt, het economisch potentieel, politieke en technische belemmeringen en zo veel meer.

 

2. Gender & Duurzaamheid 
Is duurzame ontwikkeling mogelijk zonder gendergelijkheid? Waarom is het belangrijk hiermee rekening te houden bij onze duurzame initiatieven? We richten ons hierbij dus vooral op het sociaal aspect. 

In een eerste sessie gaan we dieper in op gendergelijkheid: wat begrijpen we eronder? Wat zijn de grote uitdagingen algemeen vandaag?
In een tweede sessie voeren we een debat rond vrouwenquota. Zowel pro en contra sprekers zullen het hebben over hun visie over de vrouwenquota; staat het wel gelijk aan gelijke kansen?

Tijdens de laatste sessie gaan we dieper in op gendergelijkheid in het Zuiden. Is het een universeel gegeven of proberen wij onze normen rond gendergelijkheid ‘op te leggen’?
Dit traject is vooral bedoeld om kritisch na te denken, geijkte denkpatronen te veranderen en iedereen eens aan het woord te laten. 


3. work/life balance: werken in de toekomst

Door de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd zullen velen van ons nog lang moeten werken. Tenzij werk in de toekomst natuurlijk een heel andere invulling krijgt. 
In dit traject over 'Work/life balance?' stellen we ons in een eerste sessie de vraag wat voor invloed verhoogde autonomie en verhoogde flexibiliteit zouden kunnen hebben. Hoe zal werk eruit zien in de toekomst? En vooral: hoe zal de werknemer zich daarbij voelen?

We bekijken in een tweede sessie het idee van de 'minder-uren-werkweek'. Wat is de idee achter een kortere werkweek, en uit hoeveel uur zou die moeten bestaan? Zou een kortere werkweek de samenleving ook niet ten goede komen, doordat bijvoorbeeld tijd vrijkomt voor vrijwilligerswerk?

Daarnaast nemen we in een derde sessie het momenteel erg populaire concept van een 'basisinkomen' onder de loep. Is het haalbaar om alle uitkeringen af te schaffen en elke volwassene een zelfde basisinkomen te geven? Zou iedereen achterover leunen of net zich met volle energie op zijn passies gooien?

 

Prijs50 euro voor werkenden - 35 euro voor niet-werkendenstudenten (wil je graag komen, maar vormt de prijs voor jou een groot obstakel vormt, neem dan contact op mettjorven@act4change.be voor één van onze ondersteunende Masterclass beurzen)

 

Datum: 23-25 oktober 2015

Locatie:

NU INSCHRIJVENDeze Masterclass wordt mee mogelijk gemaakt door de Febecoop en Internationaal Vlaanderen.