top of page
Banner.png
samenwerking gezocht

Act4Change start met de ontwikkeling van een traject waarin jongeren (18-35j) drempels overwinnen om actief deel te nemen aan het verduurzamen van onze samenlevingEen leer-en doe traject!

 

Veel jongeren zijn bewust van waar het beter kan maar worden weerhouden door verwachtingen, een veelheid aan -al dan niet foutieve- informatie, onduidelijkheid over de eigen rol en andere belemmeringen.
 

Met het traject willen we bepaalde sleutelcompetenties versterken en een veilige experimenteer ruimte aanbieden waardoor de kloof van piekeren naar doen overbrugd wordt. De jongere is regisseur van het eigen traject en wordt ondersteund door leuke activiteiten, kennis en coaching.
 

We zoeken ondernemers, partners en andere supporters die met ons mee dit traject willen ontwerpen. Ben je aangesproken? Contacteer snel dieter@act4change.be.

competenties

In 2019 hebben we de Act4Change leercirkel ontwikkeld, een wiel bestaande uit 8 sleutelcompetenties die we willen versterken bij jongeren om van hen doeners te maken in een duurzame samenleving.

De sleutelcompetenties zijn gebaseerd op de "duurzaamheidscompetenties"*, een set competenties die belangrijk zijn om te handelen in -vaak- complexe duurzaamheidskwesties.

 

* Wiek, A., Withycombe, L. & Redman, C.L. (2011)

Act4Change leercirkel
wat willen we doen

De waarde die we met het traject creëren is een veilige ruimte voor jongeren om zichzelf te ontdekken en bekwamen als doeners in een duurzame samenleving. Die ruimte krijgt vorm doorheen een aantal activiteiten, peer coaching, groepswerk en individuele reflectie. Met een aantal van die elementen hebben we geëxperimenteerd en ervaring opgebouwd, waarmee we nu een stap verder zetten.

We hebben een doe-traject op het oog waarin de deelnemer op actieve manier competenties versterkt, aan de hand van een eigen project waarmee de jongere de eigen leefwereld verduurzaamt. De thema's kunnen sociale, ecologische of economische duurzaamheid zijn, gekoppeld aan de SGS's. Voorbeelden zijn een buurtmoestuin, een spaaractie om waterverbruik te reduceren, een gespreksavond tussen gemeenschappen in de buurt, een kookworkshop met food waste, ...

De vooropgestelde trajectduur bedraagt 6 maanden. De uiteindelijke periode zal afhangen van de uitwerking. 

We beogen een traject dat toegankelijk is voor zoveel als mogelijk mensen, met een benadering die appelleert aan jongeren met verschillende achtergrond. 

POSTIONERING
 • We zien dit traject niet als een incubatie traject, daar bestaan reeds heel wat goede initiatieven voor. Wel willen we een pre-incubator zijn in Vlaanderen waar jongeren zichzelf ontdekken als duurzaamheidsdoeners. Doen kan op vele manieren gebeuren; entrepreneurship/intrapreneurship/lobbywerk/politiek/vrijwilligerswerk/duurzame jobs/...

 • We willen ons onderscheiden door de leertactieken; peer learning, co-creatie, actieleren, vooruit falen, ... (zie ook https://act4change.gitbook.io/act4change/impact/werkwijze)

 • We voegen expertise toe waar nodig maar gaan uit van de kracht en inspiratie die ontstaat in de groep met jongeren.

planning

We willen graag dit traject een

eerste keer uitvoeren in 2021.

Grofweg zien we volgende grote

onderdelen bij de ontwikkeling: 

 • Conceptualisering

 • Impactanalyse

 • Business plan

 • Uitbouw partnernetwerk

 • Detail ontwerp

 • Recrutering werkgroepen voor
  uitvoering

We plannen een eerste keer samen te komen de tweede week van Augustus.

Act4Change traject
ACT4CHANGE

Met het traject wil Act4Change haar impact versterken en de middelen en tools uitbouwen om de visie te bereiken.

We willen dit graag in de schoot van Act4Change ontwikkelen met aansluiting op de vrijwilligersbeweging en ontmoetingsplaats die Act4Change is. Dit in overeenstemming met onze visie, waarden en onze eigenheid

Het traject wordt voornamelijk gefaciliteerd door jongeren die op die manier andere jongeren inspireren.

We spreken hiermee een stevige ambitie uit en we kunnen dit niet alleen realiseren. In overeenstemming met onze waarden zijn we ook overtuigd dat samenwerking een enorme meerwaarde biedt.

wie zoeken we

We zoeken mensen bij wie het kriebelt bij het lezen van dit verhaal en zin hebben om dit mee te bouwen

We zoeken mensen die met gelijkaardige plannen in het hoofd zitten en deze vorm willen geven in samenwerking, mensen die energie en tijd willen investeren om hier een succes van te maken.

Mensen zoals jij?

Ons voorstel staat alvast op deze pagina, we zien het als het startpunt voor co-creatie. Tijdens de eerste bijeenkomsten zoeken we naar overeenstemming in de persoonlijke ambities, de wensen en de voorwaarden om mee te doen en hoe we onszelf financieel kunnen ondersteunen. Laat je dus niet afschrikken door eventuele bezwaren. 

Spreekt jou dit aan? Heb je -ongetwijfeld- nog veel vragen? Aarzel niet om ons te contacteren op dieter@act4change.be.

We willen graag een eerste keer samenkomen tijdens de tweede week van augustus.

Heb je niet de tijd, energie of ambitie om op dit project in te zetten, maar je wil wel je expertise inzetten om bepaalde onderdelen in te vullen? Of je wil financieel investeren? Daar maken we dankbaar gebruik van! Contacteer ons ook even om af te stemmen.  

bottom of page