top of page

Elke Act4Changer verdient een veilige plek binnen onze groep.


Jonathan, Act4Change

Jonathan: “Als student was ik actief bij UGent 1010, een studentenorganisatie die zich inzet voor een duurzame toekomst. Ik belandde daar in de raad van bestuur en en leerde via die weg veel mensen kennen. Zo maakte ik kennis met Pieter-Jan Van De Velde, een van de oprichters van Act4Change. Mijn interesse was gewekt en ik nam deel aan een Masterclass. Daarna raakte ik nauwer betrokken bij de dagelijkse werking en kwam ik ook bij Act4Change in de raad van bestuur terecht.”

Wanneer ben je je voor duurzaamheid gaan interesseren?

Jonathan: “Duurzaamheid was altijd al een thema dat me na aan het hart ging. Als tiener was ik aangesloten bij de Jeugdbond voor Natuur en Mlilieu, waar ik me vooral voor het milieu-thema ging interesseren. Bij UGent 1010 en deed ik mijn eerste beleidservaring op, en ook in mijn huidige job ben ik met duurzaamheid bezig.

Als voorzitter van Act4Change kan ik voort bouwen op deze ervaringen. Act4Change is een ideale omgeving voor eenieder die zich wil oefenen in bepaalde vaardigheden. De organisatie van een Masterclass, netwerken met professionals. Binnen de organisatie is er heel veel ruimte om ervaring op te doen en bij te leren.”

Welke accenten wil jij als voorzitter leggen?

Jonathan: “Als voorzitter vind ik het belangrijk dat elke vrijwilliger een veilige plek vindt binnen onze groep. Ook een introverte persoon met uitstekende ideeën moet zich bij ons op z’n gemak voelen om zich uit te spreken. Het is in dat verband noodzakelijk om elkaar te leren kennen. Voor we vergaderen spreken we bijvoorbeeld af om samen te eten. Het zijn die momenten waarop een groepsgevoel kan ontstaan. Ook dat is een vorm van duurzaamheid. Een groep staat sterker dan een verzameling individuen. En vanuit die sterke groep kunnen we als organisatie gemakkelijker ons gemeenschappelijke doel bereiken. Voor mezelf is het voorzitterschap een kans om ervaring op te doen in het leiden van een groep mensen, een onderwerp dat me erg interesseert en waar ik veel over lees.”

Waar staan we volgens jou op de weg naar een duurzame samenleving?

Jonathan: “Ik kijk met een positieve blik vooruit. Er staan steeds meer jonge duurzame ondernemers op. In vergelijking met tien of zelfs vijf jaar geleden leven we in een andere wereld. Maatschappelijke tendenzen veranderen, alternatieve ideeën komen uit de marginaliteit en worden mainstream. Elke organisatie is intussen zowat moreel verplicht om op duurzaamheid in te zetten, al blijft het nog te vaak bij woorden en blijven concrete daden uit. Toch zie je nu dat ook een gigant als Apple stappen in de goede richting begint te zetten. Als symbool kan zoiets tellen. Ook de grote spelers zijn mee in het verhaal.

Toch zal de echte omwenteling van onderuit komen. De kritische massa groeit, het toenemende aantal kleine initiatieven ook. Act4Change is daarvan een goed voorbeeld. In de beperking moeten we als maatschappij de uitdaging zien. Het is nog te vroeg om iedereen in die gedachte mee te krijgen, maar we zetten stappen in de goede richting.”


87 weergaven0 opmerkingen
bottom of page